สินค้ารหัส : PD010

รายการสินค้า : เตียงเหล็กกล่องระแนงตรง พร้อมพื้นเตียง

 

รายละเอียด

 

 

ที่นอน (ฟุต) สูง (นิ้ว) ราคา (บาท)
ุ6 * 6.5 ฟุต ขนาด 2 * 1 นิ้ว 4,500 บาท
5 * 6.5 ฟุต ขนาด 2 * 1 นิ้ว 4,100 บาท
3.5 * 6.5 ฟุต ขนาด 2 * 1 นิ้ว 3,600 บาท
3 * 6.5 ฟุต ขนาด 2 * 1 นิ้ว