สินค้ารหัส : PD017

รายการสินค้า : สินค้าประเภทใช้งานในรีสอร์ท โรงแรม อาทิ หมอน ผ้าปู ผ้านวม ผ้าเช็คตัว ผ้าเช็ดเท้า อื่นๆ

 

รายละเอียด

 

สินค้ารหัส PD001ุ7 
        เป็นสินค้าประเภทใช้งานร่วมกับที่นอน เช่น 
 - ผ้าปู ปลอกหมอน ที่นอน  
 - ผ้านวม ไส้นวม 
 - หมอนหนุน
 - ผ้าปูรองกันเปื้อน แบบรัดมุม
 - ผ้าเช็คตัว
 - ผ้าเช็คหน้า
 - ผ้าเช็คเท้า

       ราคาสินค้าพวกนี้จะตามเกรดที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับ 


*** โรงงานเอเชี่ยนเบด (Asian-Bed)ไม่มีนโนบายในการนำวัสดุเก่า  ใช้งานแล้ว มาใช้ในการผลิตทุกขั้นตอนครับ ***

 

ที่นอน (ฟุต) สูง (นิ้ว) ราคา (บาท)